Guziki

Budżet

Budżet II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego na rok 2019.

Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2019 jest przeznaczony na:

 1. wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 2. bieżące opłaty za media, przeglądy techniczne,
 3. remonty,
 4. dokształcanie nauczycieli,
 5. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, wyposażenia
 6. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 7. opłaty ubezpieczeniowe budynków i mienia szkoły,
 8. zakup odzieży ochronnej,
 9. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
 10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 11. składki na ZUS,
 12. składki na Fundusz Pracy,
 13. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 14. funkcjonowanie stołówki szkolnej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-01-2019 - Edycja treści.

15-03-2017 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 553