Guziki

Organizacja

  • Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Łodzi.
  • Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią
    • Orzeczenie o organizacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego wydane przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. dn. 1.09.1984 r.
    • Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 393