Guziki

Rada Pedagogiczna

Przedmiot

Nauczyciel

Język polski

mgr Anna Ignasiak

mgr Marzena Piotroska-Wąs

mgr Adrianna Jachimowska

Język angielski

mgr Katarzyna Ostalska

mgr Monika Smolińska

mgr Magdalena Stankowska

mgr Renata Radzikowska

mgr Marzanna Wysłocka

Język niemiecki

mgr Dariusz Lis

mgr Agnieszka Majka

Język rosyjski

mgr Gabriela Wałach

Historia

mgr Maciej Błaszczyk

mgr Katarzyna Kozioł-Machel

Biologia

mgr Kinga Marcińczak

Geografia

mgr Kinga Marcińczak

mgr Ilona Śmigiel

Matematyka

mgr Krzysztof Gurak

mgr Jolanta Karwasik

mgr Mariola Rychlik

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

mgr Milena Gust

mgr Monika Żerek

mgr Ewa Ziółkowska

Fizyka z Astronomią

mgr Grzegorz Zając

Chemia

mgr Marzena Żegota-Doryń

Informatyka

dr Radosław Matusik

mgr Beata Putek

mgr Grzegorz Zając

mgr Ewa Ziółkowska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariola Rychlik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Ćwiek

Wiedza o kulturze

mgr Gabriela Wałach

Wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Kozioł-Machel

mgr Maciej Błaszczyk

Przysposobienie do życia w rodzinie

mgr Kinga Marcińczak

Wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Ćwiek

mgr Jacek Nawrocki

mgr Piotr Pijanowski

mgr Dorota Warczyk

Religia

ks. mgr Grzegorz Chirk

ks. mgr Piotr Stępień

ks. mgr Marek Porczyński

Biblioteka

mgr Zofia Kołodziejczyk

Pedagog

mgr Anna Wojciechowska

Pielęgniarka

piel. dypl. Urszula Pawelec

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-01-2019 - Edycja treści.

18-10-2018 - Edycja treści.

09-11-2017 - Edycja treści.

07-11-2017 - Edycja treści.

15-03-2017 - Edycja treści.

28-10-2016 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1187