Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • księga uczniów w szkole,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • księga uchwał rady pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
 • archiwum szkolne 

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.2016.922 t.j.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-03-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 109