Guziki

Status prawny

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim jest szkołą publiczną i działa na podstawie

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Orzeczenia o organizacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego wydane przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. dn. 1.09.1984 r.,
  • Statutu z załącznikami,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły,
  • Koncepcji rozwoju liceum,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Tomaszowski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 350