Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania II LO im. Stefana Żeromskiego

  1. II LO realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach resortowych wydanych na jej podstawie.
  2. II LO zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego wszechstronnego rozwoju w zakresie kształcenia i wychowania.
  3. II LO przygotowuje do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
  4. Poprzez nawiązywanie współpracy z wyższymi uczelniami II LO umożliwia uczniom korzystanie z bazy dydaktycznej i naukowej uczelni.
  5. II LO realizuje program wychowawczy Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
  6. II LO zapewnia każdemu uczniowi w czasie edukacji w szkole osiągnięcie sukcesu naukowego, organizatorskiego, artystycznego lub na innym polu młodzieżowej aktywności.
  7. II LO zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 319